Instytut Fizyki UO II Pracownia Fizyczna Uniwersytet Opolski

Regulamin II Pracowni Fizycznej

Regulamin BHP II Pracowni Fizycznej

Lista ćwiczeń w II Pracowni

II Pracownia Fizyczna przeznaczona jest dla studentów I roku studiów drugiego stopnia. Zajęcia trwają jeden semestr. Studenci wykonują cztery ćwiczenia. Ćwiczenia wykonywane są w grupach dwuosobowych lub indywidualnie.

Głównym celem zajęć prowadzonych na pracowni jest zapoznanie studentów ze wszystkimi etapami przeprowadzania zaawansowanego eksperymentu fizycznego i opracowania wyników.

Ćwiczenia wykonywane przez studentów dotyczą:

  • elektryczności i magnetyzmu,
  • optyki i fizyki atomowej,
  • fizyki ciała stałego,
  • fizyki jądrowej,
  • astronomii.


Kierownik Pracowni: mgr Jan Malinowski

Koordynator dydaktyczny: dr hab. Adam Bacławski