Agnieszka Bartecka

Katedra Spektroskopii Plazmy
Instytut Fizyki
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48-77-4545841 w.2511
E-mail: bartecka@uni.opole.pl
Data i miejsce urodzenia: 21 października 1976 r. w Bystrzycy Kłodzkiej

Stan cywilny: zamężna, córki Emilia (2005 r.) i Bianka (2007 r.)


Wykształcenie:
2011 r. doktor nauk fizycznych, Wydzał Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwerstytet Jagielloński
2000 r. magister fizyki, specjalność: fizyka doświadczalna, Uniwersytet Opolski


Doświadczenie zawodowe:
XI 2000 - VI 2001 technik Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
VI 2001 - II 2002 starszy technik Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
II 2002 - X 2003 fizyk Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
X 2003 -IX 2012 asystent Katedra Spektroskopii Plazmy Instytutu Fizyki U.O.
od X 2012 adiunkt Katedra Spektroskopii Plazmy Instytutu Fizyki U.O.Staże zagraniczne:
2001 r.: trzymiesięczne stypendium naukowe w Department of Experimental Physics
of University College Dublin w Irlandii.


Szczególne osiągnięcia:
  • Nagroda I stopnia im. Arkadiusza Piekary Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2000, za wyróżniającą się pracę magisterską pt.
    "Wybrane własności w skali atomowej i subatomowej światów o zmienionych stałych przyrody".

  • Nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce, przyznana przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego.  • Zainteresowania naukowe: fizyka atomowa, spektroskopia plazmy, diagnostyka plazmy, dydaktyka fizyki


    Publikacje