KRONIKA


PTF

Nagrody PTF

     Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało w roku 2000 następujące odznaczenia i nagrody:

     1. Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2000 - prof. Bohdanowi Paczyńskiemu (Princeton Uniwersity, USA) za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za odkrycie zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego do poszukiwań obiektów astronomicznych o dużej masie oraz za przewidzenie pozagalaktycznego charakteru błysków gamma;

     2. Nagrody za prace magisterskie wykonane w roku akademickim 1999/2000
     Nagrodę I stopnia im Arkadiusza Piekary otrzymuje mgr Agnieszka Jazgara za pracę "Wybrane własności w skali atomowej i subatomowej światów o zmienionych stałych

przyrody" wykonaną pod kierunkiem prof. Bolesława Grabowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego;
     Nagrodę II stopnia im Arkadiusz Piekary otrzymuje mgr Łukasz Dobrek za pracę "Optyczna metoda generacji wirów w kondensacie Bossego-Einsteina" wykonaną pod kierunkiem dr Mariusza Gajdy w Szkole Nauk Ścisłych (Warszawa);
     Nagrodę III stopnia im. Arkadiusza Piekary otrzymuje mgr Adam Rycerz za pracę "Ścisła diagonalizacja hamiltonianu oddziałujących fermionów na sieci z jednoczesną optymalizacją ich funkcji falowych jednocząstkowych" wykonaną pod kierunkiem prof. Józefa Spałka w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
(...)

POSTĘPY FIZYKI            TOM 51            ZESZYT 6            ROK 2000

327