Jesteś teraz w dziale: My     


Ostatnia aktualizacja strony - koniec roku 2007.
Z dniem 01.10.2008 prof. Bolesław Grabowski odszedł na emeryturę.


Witamy na łamach witryny internetowej Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Katedra o tej nazwie powstała w 1996 roku z połączenia dwóch wcześniej istniejących jednostek organizacyjnych Instytutu: Katedry Astrofizyki (w latach 1984-92 - Zakładu Astrofizyki), kierowanej przez prof. dra hab. Bolesława Grabowskiego, i Zakładu Fizyki Teoretycznej, istniejącego od chwili powstania Instytutu Fizyki, tj. od 1967 roku, początkowo (do 1970 r.) pod kierownictwem prof. dra hab. Czesława Jankiewicza, a od 1970 r. - doc. dra Adama Myślickiego (do Jego przejścia na emeryturę w roku 1999). Od 1999 r. Zakład nosi nazwę Zakładu Fizyki Teoretycznej i Informatyki. Jego kierownikiem w latach 1999-2005 r. by prof. dr hab. Bogdan Węglorz; od 2005 r. kierownikiem jest prof. dr hab. Witold Karwowski.

Aktualnie kadrę Katedry stanowi dziesięć osób: trzech profesorów (tytularnych), czterech adiunktów, jeden asystent i dwóch pracowników inżynieryjno - technicznych, z tego w skład Zakładu Fizyki Teoretycznej i Informatyki wchodzi piec osób.

Zainteresowania badawcze i kompetencje kadry rozciągają się na dziedziny i dyscypliny: fizyka, zwłaszcza fizyka teoretyczna; astrofizyka, głównie teoretyczna (od 2001 r. także obserwacyjna); informatyka i matematyka (w tym metody numeryczne) i fizyka matematyczna. Katedra prowadzi badania naukowe i świadczy usługi dydaktyczne w większości z tych dyscyplin.