Jesteś teraz w dziale: Tematyka (podstrona 1 z 5)     

str1

str2

str3

str4

str5Głównymi dyscyplinami (specjalnościami) badawczymi Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej są: (a) astrofizyka i spektroskopia atomowa (zarówno teoretyczna, jak i z aplikacjami laboratoryjnymi i astrofizycznymi), w powiązaniu z fizyką plazmy, oraz (b) fizyka statystyczna (problemy fizyki teoretycznej w ramach statystyki klasycznej i kwantowej).

W ramach dyscyplin (a) realizowane są następujące programy badawcze:

  • Teoretyczne i numeryczne badania procesów elementarnych w gazach i plazmach oraz efektów spektroskopowych tych procesów.
  • Badania (głównie teoretyczne) kształtu linii widmowych w plazmie, głównie pod wpływem efektów ciśnieniowych, zwłaszcza w przypadku linii widmowych wodoru.
  • Badanie efektów jonizacyjnych w plazmach (laboratoryjnych, technicznych i astrofizycznych) z uwzględnieniem wpływu tzw. autojonizacyjnych poziomów energetycznych w atomach.
  • Interpretacja i modelowanie widm gwiazdowych.

W ramach dyscyplin (b) realizowane są następujące programy badawcze:

  • Zastosowanie teorii grup do badania układów kwantowych.
  • Badania modeli procesów fizycznych w obecności szumów (fluktuacji).