Scenariusze lekcji - Gimnazjum


  01. Szacowanie wielkości cząsteczki. G
  02. Oddziaływania międzycząsteczkowe. G
  03. Napięcie powierzchniowe. G
  04. Badanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. G
  05. Sprawdzamy istnienie ciśnienia atmosferycznego oraz skutki jego działania. G
  06. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. G
  07. Od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. G
  08. Wyznaczanie ciśnienia hydrostatycznego. G
  09. Ciśnienie hydrostatyczne. G
  10. Siła parcia, prawo Pascala i jego wykorzystanie. G
  11. Siła wyporu i jej wyznaczanie. G
  12. Prawo Archimedesa, warunki pływania ciał. G
  13. Swobodny spadek ciał. G
  14. Bezwładność ciał. G
  15. Siła tarcia. G
  16. Moc. G
  17. Energia potencjalna i kinetyczna. G
  18. Zasada zachowania energii mechanicznej. G
  19. Zasada zachowania energii mechanicznej. G
  20. Zmiana energii wewnętrznej przez wykonanie pracy. G
  21. Praca prądów konwekcyjnych. G
  22. Zjawisko konwekcji. G
  23. Ruch drgajacy. G
  24. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła. G
  25. Fala sprężysta poprzeczna i podłużna. G
  26. Źródła i cechy dźwięków. G
  27. Rezonans mechaniczny i akustyczny. G
  28. Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego własności. G
  29. Elektryzowanie przez indukcję. G
  30. Przewodniki i izolatory prądu. Budowa krystaliczna soli. G
  31. Prawo Ohma. Opór elektryczny. G
  32. Łączenie szeregowe i równoległe oporników. G
  33. Łączenie szeregowe i równoległe oporników - opór zastępczy. G
  34. Oddziaływanie biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. G
  35. Badanie działania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną. G
  36. Elektromagnes i jego zastosowania. G
  37. Zmieniające się pole magnetyczne jako źródło prądu elektrycznego. G
  38. Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie sie światła. G
  39. Odbicie światła. Obrazy w zwierciadle płaskim. G
  40. Zwierciadla kuliste. G
  41. Badanie zjawiska załamania światła. G
  42. Przejście światła przez pryzmat. Barwy. G
  43. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. G
  44. Pochłanianie promieniowania - przemiana w różne formy energii. G
  45. Rozpraszanie światła, symulacja zachodu Słońca. Miraże. G
  46. Związek ciśnienia z szybkością płynu. G
  47. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą naczyń połączonych. G
  47a. Wyznaczanie gęstości substancji. G
  48. Transport wody w przyrodzie. G
  49. Energia Słońca głownym paliwem zasilającym procesy zachodzące na Ziemi. G
  50. Ciepło krystalizacj. Roztwór przesycony jako magazyn energii. G