Scenariusze - Ponadgimnazjalne podstawowy


  01. Całkowite wewnętrzne odbicie. PGP
  02. Dyfrakcja - odstępy na CD. PGP
  03. Efekt fotoelektryczny. PGP
  04. Grawitacja 1. PGP
  05. Grawitacja 2. PGP
  06. Grawitacja 3. PGP
  07. Grawitacja 4. PGP
  08. Grawitacja 5. PGP
  09. Interferencja. PGP
  10. Migotanie gwiazd. PGP
  11. Nieważkość 1. PGP
  12. Nieważkość 2. PGP
  13. Nieważkość 3. PGP
  14. Polaryzacja. PGP
  15. Praca prądów konwekcyjnych 1. PGP
  16. Praca prądów konwekcyjnych 2. PGP
  17. Promieniowanie cieplne. PGP
  18. Przechodzenie światła. PGP
  19. Rozpraszanie światła. PGP
  20. Analiza widmowa. PGP
  21. Rzuty. PGP
  22. Sfera niebieska 1. PGP
  23. Sfera niebieska 2. PGP
  24. Swobodne spadanie 1. PGP
  25. Swobodne spadanie 2. PGP
  26. Swobodne spadanie 3. PGP
  27. Wahadło matematyczne. PGP
  28. Wyznaczanie współczynnika załamania wody. PGP
  29. Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej. PGP
  30. Załamanie swiatła. PGP