Scenariusze - Ponadgimnazjalne rozszerzony


  01. Bezwładność 1. PGR
  02. Bezwładność 2. PGR
  03. Bezwładność 3. PGR
  04. Bezwładność 4. PGR
  05. Całkowite wewnętrzne odbicie. PGR
  06. Ciała w polu grawitacyjnym. PGR
  07. Drgania wymuszone. Rezonans. PGR
  08. Dyfrakcja - odstepy na CD. PGR
  09. Efekt fotoelektryczny. PGR
  10. Elektryzowanie ciał 1. PGR
  11. Elektryzowanie ciał 2. PGR
  12. Fala stojaca. PGR
  13. Fale mechaniczne. PGR
  14. Indukcja elektromagnetyczna. PGR
  15. Interferencja. PGR
  16. Łączenie oporow. PGR
  17. Nieważkość 1. PGR
  18. Nieważkość 2. PGR
  19. Nieważkość 3. PGR
  20. Polaryzacja. PGR
  21. Pole magnetyczne 1. PGR
  22. Pole magnetyczne 2. PGR
  23. Praca i moc prądu. PGR
  24. Praca, moc, energia. PGR
  25. Praca prądów konwekcyjnych. PGR
  26. Prawo Ohma. PGR
  27. Prawo Ohma dla obwodu 1. PGR
  28. Prawo Ohma dla obwodu 2. PGR
  29. Przewodnictwo elektryczne. PGR
  30. Prędkość fali w ośrodkach. PGR
  31. Rozpraszanie światła. PGR
  32. Rozszczepienie światła. PGR
  33. Ruch drgający. PGR
  34. Ruch harmoniczny. PGR
  35. Ruch obrotowy. PGR
  36. Rzuty. PGR
  37. Siła elektrodynamiczna. PGR
  38. Silniki cieplne. PGR
  39. Skutki wykonania pracy nad ciałem. PGR
  40. Swobodne spadanie 1. PGR
  41. Swobodne spadanie 2. PGR
  42. Swobodne spadanie 3. PGR
  43. Tarcie. PGR
  44. Wahadło matematyczne. PGR
  45. Wyznaczanie współczynnika załamania wody. PGR
  46. Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej. PGR
  47. Załamanie światła. PGR
  48. Zasada zachowania energii mechaniczej. PGR
  49. Zderzenia sprężyste i niesprężyste. PGR
  50. Zjawisko konwekcji. PGR