Scenariusze - Przyroda i ekologia


  01. Zasada zachowania energii mechanicznej. PRZYRODA
  02. Siła wyporu i jej wyznaczanie. PRZYRODA
  03. Siła tarcia. PRZYRODA
  04. Bezwładność. PRZYRODA
  05. Swobodny spadek ciał. PRZYRODA
  06. Transport przez błony półprzepuszczalne. PRZYRODA
  07. Detergenty - zmiękczanie wody. PRZYRODA
  08. Zwilżanie materiałów wodą - hydrofilowość. PRZYRODA
  09. Impregnacja materiałów - hydrofobowość PRZYRODA
  10. Napięcie powierzchniowe na styku powietrze - woda. PRZYRODA
  11. Jak działa komin? Zjawisko Bernoulliego w wodzie i powietrzu, siła nośna. PRZYRODA
  12. Człowiek - maszyna cieplna. PRZYRODA
  13. Badanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. PRZYRODA
  14. Sprawdzamy istnienie ciśnienia atmosferycznego oraz skutki jego działania. PRZYRODA
  15. Prawo Archimedesa, warunki pływania ciał. PRZYRODA
  16. Zjawisko konwekcji. PRZYRODA
  17. Rezonans mechaniczny i akustyczny. PRZYRODA
  18a. Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego własności. PRZYRODA
  18b. Elektryzowanie przez indukcję. PRZYRODA
  19. Przewodniki i izolatory prądu. Budowa krystaliczna soli. PRZYRODA
  20. Prawo Ohma. Opór elektryczny. PRZYRODA
  21. Elektromagnes i jego zastosowania. PRZYRODA
  22. Zmieniające się pole magnetyczne, jako źródło prądu elektrycznego. PRZYRODA
  23. Badanie zjawiska załamania światła. PRZYRODA
  24. Przejście światła przez pryzmat. Barwy. PRZYRODA
  25. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. PRZYRODA
  26. Rozpraszanie światła, symulacja zachodu Słońca. Miraże. PRZYRODA
  27. Wyznaczanie gęstości substancji. PRZYRODA
  28. Źródla i cechy dźwięków. PRZYRODA
  29. Transport wody w przyrodzie. PRZYRODA
  30. Energia Słońca głownym paliwem zasilającym procesy zachodzące na Ziemi. PRZYRODA