Scenariusze - Szkoła zawodowa


  01. Ruch jednostajny po okręgu. Z
  02. Przyczyna ruchu po okręgu - siła dośrodkowa. Z
  03. Siła dośrodkowa - zadania. Z
  04. Prawo powszechnego ciążenia. Z
  05. Swobodny spadek ciał. Z
  06. Swobodny spadek ciał - zadania. Z
  07. Siła grawitacji jako siła dośrodkowa - ruch planet dookoła Słońca. Z
  08. Sztuczne satelity - pierwsza prędkość kosmiczna. Z
  09. Przeciążenie i nieważkość. Z
  10. Przeciążenie i nieważkość - rozwiązywanie zadań. Z
  11. Efekt fotoelektryczny. Z
  12. Efekt fotoelektryczny - zadania. Z
  13. Promieniowanie termiczne. Z
  14. Model budowy atomu Bohra. Z
  15. Jak powstaje widmo wodoru. Z
  16. budowa jądra atomowego. Izotopy. Z
  17. Promieniowanie jądrowe. Z
  18. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Z
  19. Prawo rozpadu promieniotworczego - zadania. Z
  20. Wpływ promieniowania na materię i organizmy żywe. Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości. Z
  21. Reakcje rozszczepienia jąder atomów. Z
  22. Energetyka jądrowa. Z
  23. Dlaczego Słońce świeci? Z
  24. Skale mas, odległości i czasu we Wszechświecie. Jednostki odległości stosowane w astronomii. Z
  25. Skale mas, odległości i czasu we Wszechświecie - zadania. Z
  26. Księżyc - nasz naturalny satelita. Z
  27. Sfera niebieska i jej pozorny ruch obrotowy, gwiazdozbiory. Z
  28. Nasza i inne galaktyki. Z
  29. Życie Słońca i innych gwiazd. Z
  30. Teoria wielkiego wybuchu. Z