Pracownia specjalistyczna

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z aparaturą i badaniami prowadzonymi w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki.

Zaliczenie z pracowni (bez oceny) wpisywane jest przez kierownika pracowni, dr. Ewę Pawelec, pod warunkiem uzyskania zaliczeń z wszystkich trzech ćwiczeń. Zaliczenia z ćwiczeń wpisywane są przez prowadzących do znajdującego się w sekretariacie zeszytu (w przypadku IV roku fizyki). W uzasadnionej sytuacji prowadzący może powiadomić kierownika pracowni o zaliczeniu ćwiczenia e-mailem lub na kartce z podpisem, przekazanej w dowolny sposób.

Prowadzący

IV rok fizyki, semestr letni, 2009
Termin Grupa I Grupa II
16.02.2009 - 20.03.2009 dr Katarzyna Książek mgr Grzegorz Bujnarowski
23.03.2009 - 30.04.2009 dr hab. Edward Boroński dr Katarzyna Książek
04.05.2009 - 05.06.2009 dr Ewa Pawelec dr Ireneusz Książek

Podział na grupy

III
 1. Brosławski Andrzej
 2. Nossek Andrzej (MOST)
 3. Koszyk Mirosław
 4. Paluch Barbara
 5. Sokół Justyna(MOST)
 6. Woźniak Anna
 7. Suszek Michał
 8. Nagi Łukasz
 9. Cichoń Jakub (?)
 10. Tabaka Monika
 1. Burakowska Ewa
 2. Mic Szymon
 3. Kurek Aleksander (MOST)
 4. Sikora Justyna
 5. Zając Ewelina
 6. Marny-Janusz Piotr
 7. Kałczak Agnieszka
 8. Zieleziecki Krzysztof
 9. Misiak Łukasz
 10. Kasperczyk Anna (?)

Tematy

Terminy wykładów