ul. Oleska 48, pok. 272, Tel: 77 4527271, 4527282

Pracownicy

dr hab. Dariusz Man
Kierownik
dr Grzegorz Engel
Pracownik naukowy
mgr Jan Malinowski
Pracownik techniczny
mgr Barbara Pytel
Doktorant
Kierownik Pracownik Pracownik Doktorant