dr Grzegorz Engel

Telefon: +48 77 452 72 71


Poniedziałek 10:00 - 11:00
Wtorek 10:00 - 11:00


  • Uniwersytet Opolski - magister fizyki, 2002
  • Akademia Jana Długosza - doktor nauk fizycznych, 2010

  • UO - asystent 2002 - 2010
  • Adiunkt od 2010

Publikacje

Komunikaty

Zebrane w dokumencie Word