PROFIL

PUBLIKACJE

TEMATYKA BADAŃ

DYDAKTYKA

 

dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO
pokój nr 188
tel. (077) 452 72 52
email: godlowski@uni.opole.pl

Studia
Astronomia - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorat
Astronomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Habilitacja
Fizyka w zakresie astronomii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń