O nas

Jesteśmy studentami zafascynowanymi szeroko pojętą fizyką. Pomimo zainteresowań niejednokrotnie bardzo odległymi dziedzinami fizyki, potrafimy razem pracować i rozwijać się w ramach Koła Naukowego Fizyków Uniwersytetu Opolskiego, pod opieką dr Ireneusza Książka i mgr Grzegorza Bujnarowskiego. Wspólny wysiłek owocuje popularyzowaniem fizyki w szkołach, wśród lokalnej i akademickiej społeczności, np. poprzez czynny udział w Opolskim Festiwalu Nauki, wyjazdy z pokazami doświadczeń do opolskich szkół.

Ciekawość budowy i praw rządzących wszechświatem zarówno w skali mikro i makro pcha nas czasem w odległe miejsca stąd nasz udział w różnych konferencjach, warsztatch naukowych jak i praktykch w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

Działanie w KNF UO daje nam możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania z fizyki, czego rezultatem są dyskuje (czasem burzliwe) i dalsze drążenie tematów - to z kolei skutkuje przygotowaniem referatów. A dzięki życzliwości i poświęconemu nam czasowi ze strony pracowników Instytu Fizyki UO, wiele trudnych zagadnień z fizyki zostało nam w ciekawy sposób wyjaśnionych.

Jest wśród nas również grupa zapalonych doświadczalników-demonstratorów, którą nieformalnie, od VIII Ogólnopolskiego Spotkania Demonstratorów Fizyki, które odbyło się w Opolu, nazwano „Fizoludkami”.