Przewodniczący Rady Redakcyjnej
Maciej Kolwas CV
kolwas@ifpan.edu.pl

Członkowie Rady Redakcyjnej
Piotr Garbaczewski
pgar@uni.opole.pl
Dyrektor Instytutu Fizyki UO

Józef Musielok CV
musielok@uni.opole.pl
profesor IF UO

Tadeusz Górecki
kasiak@uni.opole.pl
profesor IF UO

Józef Kusz
jkusz@uni.opole.pl
profesor IF UO

Redaktor Naczelny
Wojciech Dindorf  CV
wdindorf@interia.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Jan Tokar
jantokar@poczta.wp.pl

Sekretarz Redakcji
Agnieszka Wendykier
alinek@uni.opole.pl

Redaktorzy Działów
Moja astronomia
Ludwik Lehman CV
lehman@wp.pl

Z komputerem przez fizykę
Stanisław Jakubowicz
sjakub@ifd.uni.wroc.pl

Metodyka fizyki
Stanisław Plebański
Kopernik@zse.kalisz.pl

Kącik literacki
Krystyna Raczkowska - Tomczak
ktomczak@poczta.onet.pl

Konsultant informatyczny
Grzegorz Pędzisz
gpedzisz@eranet.pl

Oprawa fotograficzna
Stanisław Kwieciński
kwiecinski@hotmail.com

W miarę wzrostu potrzeb powołamy:
Regionalnych korespondentów
Redaktorów działów
Korektorów
Recenzentów
i innych chętnych do współpracy entuzjastów.