http://obserwatorium.lo2.pl - BARDZO POŻYTECZNE dla miłośników nieba
http://www.astro.uni.wroc.pl/vt-2004.html - KONIECZNIE ZOBACZ
Fizyka w szkole
Foton
Fizyka na Scenie
Australijskie czasopismo dla nauczycieli<
The Physics Teacher - amerykańskie czasopismo dla nauczycieli
PLUS LUCIS - czasopismo dla nauczycieli w Austrii (j. niemiecki)
Informacje o konkursie marsjańskim
Informacje o Turnieju Młodych Fizyków w Polsce
Informacje o Turnieju Młodych Fizyków 2004
Akademicka Oficyna Wydawnicza "Forum Akademickie" - ciekawe, m.in. adresy wszystkich uczelni w Polsce
www.franko.lviv.ua/publish/phworld (j. ukraiński) - Świat Fizyki - ciekawe czasopismo lwowskie, także w wersji angielskiej i niemieckiej
http://physicsweb.org/ - interesujące