MENU

Strona Główna
Kadra
Zakład Fizyki Obliczeniowej
Obserwatorium
Historia
Uniwersytet Opolski
Instytut Fizyki
LFPPI

Witamy na naszej stronie                                                         


Witamy na łamach witryny internetowej Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej.

Katedra o tej nazwie powstała w 1996 roku z połączenia dwóch wcześniej istniejących jednostek organizacyjnych Instytutu: Katedry Astrofizyki (w latach 1984-92 - Zakładu Astrofizyki), kierowanej przez prof. dra hab. Bolesława Grabowskiego, i Zakładu Fizyki Teoretycznej, istniejącego od chwili powstania Instytutu Fizyki, tj. od 1967 roku, początkowo (do 1970 r.) pod kierownictwem prof. dra hab. Czesława Jankiewicza, a następnie doc. dr Adama Myślickiego. W latach 1999-2005 r. zakladem kierował prof. dr hab. Bogdan Węglorz, a w latach 2005-08 prof. dr hab. Witold Karwowski.
Od roku 2009 Zakład Fizyki Teoretycznej funkcjonuje pod nazwą Zakład Fizyki Obliczeniowej pod kierownictwem dra hab. Włodzimierza Stefanowicza, prof. UO. W latach 1996 - 2008 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Bolesław Grabowski, aktualnie - prof. dr hab. Piotr Garbaczewski.

Zainteresowania badawcze:
fizyka teoretyczna
fizyka matematyczna
astrofizyka
metody numeryczne w fizyce