Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, tel. 077 452 72 50