W I Pracowni Fizycznej studenci zapoznają się z podstawowymi technikami pomiarowymi oraz różnorodnymi metodami opracowania wyników. W trakcie zajęć studenci wykonują indywidualnie pomiary na wyznaczonym stanowisku pomiarowym, zgodnie z instrukcją dołączoną do danego zestawu pomiarowego. Sprawozdanie zawierające opracowanie wyników pomiarów, wraz z wyznaczeniem błędów pomiarowych student opracowuje w domu i przedkłada prowadzącemu na kolejnych zajęciach. Pracownia podzielona jest na trzy części, znajdujące się w odrębnych pomieszczeniach, tj. Pracownia Mechaniki i Fizyki Molekularnej, Pracownia Elektryczności oraz Pracownia Optyki i Podstaw Fizyki Współczesnej. W czasie trwania semestru studenci wykonują 12 ćwiczeń.

Kierownik I Pracowni Fizycznej: mgr Andrzej Wolf
Koordynator dydaktyczny I Pracowni Fizycznej: mgr Agnieszka Bartecka

Regulamin I Pracowni Fizycznej